search
Sök
menu
Meny

Ljungarums gods- och rangerbangård

Jönköpings kommun ska arbeta för att den befintliga gods- och rangerbangården på Ljungarum senast 2020 flyttas till annan plats kopplad till Logpoint South Sweden för att möjliggöra en stadsutveckling i omvandlingsområdet kring södra Munksjön.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Stadsplanering för Södra Munksjön och Trafikverkets planer är styrande.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Motivering/miljöeffekt:
Godsbangårdens förflyttning och höghastighetsbanans tillkomst ger ökad möjlighet att förflytta gods från väg till järnväg.
Finansiering:

Kommentar

Det är oklart om åtgärden kan genomföras. Ingår i planerna för stadsutveckling. Planerna för höghastighetsbana påverkar åtgärden.

Uppdrag GM.9.7
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Södra Munksjöns Utvecklings AB
Delansvarig:
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
Kontakt: