search
Sök
menu
Meny

Kollektivtrafikresor

Antalet kollektivtrafikresor per invånare har varit relativt konstant med undantag för 2015-2018. En stor anledning till ökningen som skedde 2015/2016 bedöms vara införandet av ungdomskortet. För att kunna minska miljöpåverkan från transportsektorn och trängseln i centrala stadsdelar är det angeläget att biltrafiken minskar till förmån för en ökad kollektivtrafik. Kommunen har som mål att fördubbla antalet kollektivtrafikresor (170) per invånare till 2020 (jämfört med 2007). Denna målsättning har i jan 2019 kompletterats med en ny målsättning om att antalet resor per invånare ska öka till 185 resor/invånare då kommunen har ca 160 000 invånare (vilket beräknas ske ca 2032).

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Datakälla: Jönköpings Länstrafik
Indikator GM.9.2
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: