search
Sök
menu
Meny

Kollektivtrafik - omfattning

Sträckan per invånare som körs med buss och tåg har ökat under senare år men under 2017 bröts denna trend.

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Mätområde Datum Värde (mil/inv)

0

Totalt

2003

6,5

1

Totalt

2005

6,3

2

Totalt

2007

6,3

3

Totalt

2008

6,2

4

Totalt

2009

6,2

5

Totalt

2010

6,6

6

Totalt

2011

7,4

7

Totalt

2012

7,5

8

Totalt

2013

7,9

9

Totalt

2014

8,2

10

Totalt

2015

8,3

11

Totalt

2016

8,4

12

Totalt

2017

8,2

13

Totalt

2018

8,1

14

buss

2003

6,0

15

buss

2005

5,8

16

buss

2007

5,7

17

buss

2008

5,6

18

buss

2009

5,7

19

buss

2010

6,1

20

buss

2011

6,8

21

buss

2012

6,9

22

buss

2013

7,2

23

buss

2014

7,6

24

buss

2015

7,7

25

buss

2016

7,8

26

buss

2017

7,6

27

buss

2018

7,5

28

tåg

2003

0,5

29

tåg

2005

0,5

30

tåg

2007

0,5

31

tåg

2008

0,5

32

tåg

2009

0,5

33

tåg

2010

0,5

34

tåg

2011

0,6

35

tåg

2012

0,6

36

tåg

2013

0,7

37

tåg

2014

0,6

38

tåg

2015

0,6

39

tåg

2016

0,7

40

tåg

2017

0,6

41

tåg

2018

0,6

Datakälla: Jönköpings Länstrafik
Indikator GM.9.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: