search
Sök
menu
Meny

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

Att åka kollektivt är energieffektivt men det är även angeläget att kollektivtrafiken så långt som möjligt drivs med förnybara bränslen.

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Mätområde Datum Värde (%)

0

Genomsnitt

2013

65

1

Genomsnitt

2014

64

2

Genomsnitt

2015

72

3

Genomsnitt

2016

81

4

Genomsnitt

2017

83

5

Genomsnitt

2018

82

6

Genomsnitt

2019

85

7

Tätortstrafik

2013

84

8

Tätortstrafik

2014

85

9

Tätortstrafik

2015

87

10

Tätortstrafik

2016

88

11

Tätortstrafik

2017

91

12

Tätortstrafik

2018

92

13

Tätortstrafik

2019

90

14

Landsbygdstrafik

2013

60

15

Landsbygdstrafik

2014

58

16

Landsbygdstrafik

2015

68

17

Landsbygdstrafik

2016

77

18

Landsbygdstrafik

2017

83

19

Landsbygdstrafik

2018

82

20

Landsbygdstrafik

2019

87

21

Tåg

2013

47

22

Tåg

2014

51

23

Tåg

2015

56

24

Tåg

2016

64

25

Tåg

2017

67

26

Tåg

2018

65

27

Tåg

2019

71

Datakälla: Fordonsdatabasen FRIDA

Kommentar

Nyckeltalet omfattar enbart allmän kollektivtrafik (serviceresor ingår ej).

Indikator GM.9.5
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: