search
Sök
menu
Meny

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

Att åka kollektivt är energieffektivt men det är även angeläget att kollektivtrafiken så långt som möjligt drivs med förnybara bränslen.

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Datakälla: Fordonsdatabasen FRIDA

Kommentar

Nyckeltalet omfattar enbart allmän kollektivtrafik (serviceresor ingår ej).

Indikator GM.9.5
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: