search
Sök
menu
Meny

Kampanj - hållbar stadsutveckling

Senast 2019 ska en kampanj för hållbar stadsutveckling med fokus på hållbara transporter för kvinnor och män genomföras. Kampanjens syfte är att klargöra varför de hållbara trafikslagen prioriteras och förmedla en bild av den typ av stad som eftersträvas.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Arbetet är utfört under våren 2019. Ett kommunikationspaket som sträcker sig över en längre tid har skapats genom projektet Varför-Därför. Olika typer av åtgärder ska rymmas inom paketet och tanken är att alla passande projekt inom stadsutveckling ska knytas till kommunikationspaketet. Under våren har en animerad film skapats för att klargöra varför de hållbara trafikslagen prioriteras och förmedla en bild av den typ av stad som eftersträvas.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Senast 2019 ska kommunikationspaketet vara igång. Kommunikationskampanjens syfte är att klargöra varför de hållbara trafikslagen prioriteras och förmedla en bild av den typ av stad som eftersträvas. Kommunikationspaketet kommer att innebära ett tätt samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och kommunens kommunikationsavdelning. Arbetet utförs i framförallt egen regi.
Motivering/miljöeffekt:
Skapa en förståelse för varför de hållbara trafikslagen behöver prioriteras.
Finansiering:
Ekonomiska resurser för upprättande av kommunikationspaket måste avsättas i budget.

Uppdrag GM.9.5
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt: