search
Sök
menu
Meny

Inventering – industriområden

Inventering och provtagning av avloppsvatten i ledningsnätet i tre industriområden ska genomföras senast 2021.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Inventering och provtagning av avloppsvatten i ledningsnätet på tre industriområden ska identifiera föroreningar och föroreningskällor. Undersökningen ska vara genomförd senast 2021 och ligga till grund för beslut om eventuell lämpliga åtgärder inom ramen för kommunens uppströmsarbete.
Kompetens/organisation: VA-avdelningen i samverkan med miljö- och hälsoskyddskontoret
Motivering: S.k. uppströmsarbete med kartläggning av föroreningskällor blir allt viktigare för att minska mängden föroreningar till kommunens avloppsreningsverk och därmed få en bättre slam- och vattenkvalitet.
Finansiering: Inom ordinarie verksamhetsbudget.

Kommentar

Åtgärden/uppdraget är genomförd. Industriområdena Momarken, Målön och Haga har provtagits och inventerats. Många miljöförbättrande åtgärder har genomförts av påkopplade företag. Företagens förståelsen för hur de kan påverka spillvattenkvaliteten anses ha ökat i och med provtagningen i ledningsnätet.

Uppdrag GM.9.14
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Delansvarig:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt: