search
Sök
menu
Meny

Information – golvskurvatten

Broschyr och information om hantering av golvskurvatten ska distribueras till berörda verksamheter senast 2019.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Med riktad information till verksamheter som använder golvskurmaskin ska medvetenheten om golvskurvattens innehåll av oönskade ämnen och därmed påverkan på slam- och vattenkvalitet öka.
Kompetens/organisation: VA-avdelningen i samverkan med miljö- och hälsoskyddskontoret
Motivering: Golvskurvatten innehåller ofta så höga halter av metaller och andra föroreningar att det kan betraktas som ett farligt avfall. Nya riktlinjer för hantering av golvskurvatten har tagits fram för att minska mängden oönskade ämnen i avloppsvattnet och därmed bidra till en bättre miljö. Det finns därmed ett behov av att informera berörda verksamheter om de nya riktlinjerna samt om golvskurvattens påverkan på miljön.
Finansiering: Inom ordinarie verksamhetsbudget.

Kommentar

Åtgärden/uppdraget är utfört i avseendet framtagande och distribution av information om hantering av golvskurvatten. Arbete pågår även framöver i och med att utskick pågår kontinuerligt

Uppdrag GM.9.15
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Delansvarig:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt: