search
Sök
menu
Meny

Hållbarhetsprogram – Logpoint

Hållbarhetsprogram för Logpoint ska upprättas senast 2019.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Hållbarhetsprogrammet tas fram av SMUAB i samverkan med berörda aktörer. Arbetet är påbörjat under 2018 och förväntas vara klart 2020.
Motivering: Industriområden är generellt eftersatta utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Då logistikbranschen är en bransch i utveckling och en viktig bransch för Jönköping behöver utvecklingen av området ske mer hållbart, inte minst utifrån logistikområdets möjlighet att fortsätta vara en attraktiv plats för etablering. För att kunna bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete behöver ett ramverk finnas på plats genom vilket framtida åtgärder, aktiviteter och insatser kan kanaliseras.
Finansiering: Arbetet finansieras genom löpande arbetstid. Eventuella konsultkostnader kommer att belasta SMUAB:s ordinarie budget.

Kommentar

Arbete pågår med att arbeta fram vad vi som bolag (SMUAB) kan göra och vad vi kan göra tillsammans med företagen. Det är bl.a. viktigt att skapa forum för att företagen ska kunna lära av varandra. Åtgärden bedöms vara klar under 2019.

Uppdatering 2021-06-15:
Arbetet har pausats sedan 2019 då en övergripande styrning av utvecklingen av LogPoint behöver arbetas fram. SMUAB har inväntat arbetet med den nya översiktsplanen och kommer under hösten 2021 att arbeta med ett övergripande vision- och utvecklingsprogram för området. Detta arbete kommer att fortsätta under 2022. Arbetet med hållbarhetsprogrammet påbörjas på nytt under 2022.

Uppdrag GM.9.13
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Södra Munksjöns Utvecklings AB
Delansvarig:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt: