search
Sök
menu
Meny

Företagsklimat

Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100).

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), NKI

Mätområde Datum Värde

0

Jönköping

2012

69

1

Jönköping

2014

67

2

Jönköping

2017

67

3

Jönköping

2018

70

4

Jönköping

2019

70

5

Jönköping

2020

73

6

Riket

2012

67

7

Riket

2014

68

8

Riket

2017

71

9

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

67

10

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

72

11

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

74

12

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

76

13

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

76

14

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

76

15

Större stad (ovägt medel)

2012

67

16

Större stad (ovägt medel)

2014

68

17

Större stad (ovägt medel)

2017

71

18

Större stad (ovägt medel)

2018

72

19

Större stad (ovägt medel)

2019

74

20

Större stad (ovägt medel)

2020

74

Datakälla: SKL via Kolada
Indikator GM.9.7
Senast ändrad: 2022-01-05