search
Sök
menu
Meny

Företagsklimat

Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100).

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), NKI

Datakälla: SKL via Kolada
Indikator GM.9.7
Senast ändrad: 2022-01-05