search
Sök
menu
Meny

Förbindelse mellan tågstationerna

När ett fastställt läge finns för höghastighetsstationen ska kommunen utreda och ta ställning till vilka förbindelser som krävs mellan befintlig station och ny höghastighetsstation. Utgångspunkten för utredningen ska vara att skapa en kapacitetsstark kollektivtrafikför-sörjning som är energieffektiv, klimatsmart och har lågt buller.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Utredningen kommer att handlas upp och genomföras under 2017.
Motivering/miljöeffekt:
En kapacitetsstark kollektivtrafikförsörjning mellan befintlig järnvägsstation och planerad höghastighetsstation är angelägen för att skapa ett hållbart resande i centrala stadsdelar.
Finansiering:
Inom ramen för ordinarie budget.

Kommentar

Utredningen är ej påbörjad. Slutligt beslut om stationsläge avvaktas.

Uppdrag GM.9.2
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt: