search
Sök
menu
Meny

Befolkning i kollektivtrafiknära läge

Andel befolkning i kommunen som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät.

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2014

89,9

1

Jönköping

2015

89,8

2

Jönköping

2016

89,8

3

Jönköping

2017

89,7

4

Jönköping

2018

89,7

5

Jönköping

2019

89,7

6

Riket

2014

78,7

7

Riket

2015

79,4

8

Riket

2016

79,4

9

Riket

2017

79,6

10

Riket

2018

81,1

11

Riket

2019

81,4

12

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

61,6

13

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

62,1

14

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

63,0

15

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

62,9

16

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

64,7

17

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

64,8

18

Större stad (ovägt medel)

2014

87,7

19

Större stad (ovägt medel)

2015

87,8

20

Större stad (ovägt medel)

2016

88,1

21

Större stad (ovägt medel)

2017

88,1

22

Större stad (ovägt medel)

2018

88,9

23

Större stad (ovägt medel)

2019

88,9

Datakälla: SCB via Kolada
Indikator GM.9.8
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål