search
Sök
menu
Meny

Befolkning i kollektivtrafiknära läge

Andel befolkning i kommunen som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät.

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Jönköping

 89,7

2019

1

Riket

 81,4

2019

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 64,8

2019

3

Större stad (ovägt medel)

 88,9

2019

Datakälla: SCB via Kolada
Indikator GM.9.8
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål