search
Sök
menu
Meny

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Infrastruktur för trafik

1

Genomfört enligt plan
Kampanj - hållbar stadsutveckling

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2019

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

2

Ej påbörjat
Förbindelse mellan tågstationerna

Ej påbörjat

Infrastruktur för trafik

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

3

Pågående enligt plan
Ny hållplats vid A6

Pågående enligt plan

Infrastruktur för trafik

Kommunstyrelsen

Infrastruktur för trafik

4

Ej påbörjat
Ljungarums gods- och rangerbangård

Ej påbörjat

Infrastruktur för trafik

2020

Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB, Tekniska nämnden

Infrastruktur för trafik

6

Pågående enligt plan
Laddningsstruktur - förberedelser

Pågående enligt plan

Infrastruktur för trafik

Jönköpings kommuns fastighetsutvecklings AB, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Transporter

7

Pågående enligt plan
Hållbarhetsprogram – Logpoint

Pågående enligt plan

Transporter

2023

Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Transporter

8

Genomfört enligt plan
Inventering – industriområden

Genomfört enligt plan

Transporter

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Transporter

9

Genomfört enligt plan
Information – golvskurvatten

Genomfört enligt plan

Transporter

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Hållbarhetsmål GM.9
Senast ändrad: 2022-01-05