search
Sök
menu
Meny

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Nyckeltal

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorGM.9.3 Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Persontåg - dygn

IndikatorGM.9.4 Antal persontåg per dygn

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorGM.9.1 Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Kollektivtrafikresor

IndikatorGM.9.2 Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

IndikatorGM.9.5 Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Hållbarhetsmål GM.9
Senast ändrad: 2018-06-14