search
Sök
menu
Meny

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Indikatorer

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorGM.9.3

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 22 stycken2019

Persontåg - dygn

IndikatorGM.9.4

Antal persontåg per dygn

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 130 stycken2019

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorGM.9.1

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 8,1 mil/inv2018

Kollektivtrafikresor

IndikatorGM.9.2

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 100 antal/inv2018

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

IndikatorGM.9.5

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 85 %2019

Företagsklimat

IndikatorGM.9.7

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), NKI

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 73 2020

Befolkning i kollektivtrafiknära läge

IndikatorGM.9.8

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 89,7 %2019
Hållbarhetsmål GM.9
Senast ändrad: 2022-01-05