search
Sök
menu
Meny

Slutanvändning av energi

Illustration; sol med powerknapp

Total slutanvändning av energi som sker inom kommunens gränser, per invånare.

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området

Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Indikator GM.7.22
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden