search
Sök
menu
Meny

Lokalt producerad el

Lokal elproduktion skedde 2019 (totalt 461122 MWh) genom vindkraft (37 %), vattenkraft (10 %), kraftvärmeverk (51 %) och solceller (2 %).

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Datakälla: Jönköpings kommun, Jönköping Energi, SCB, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kommentar

För nyckeltalsberäkningen används total mängd använd el från SCB. Den statistiken släpar dock 2 år.

Indikator GM.7.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål