search
Sök
menu
Meny

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

Illustration; sol med powerknapp

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion på värmeverk inom kommunens gränser.

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Indikator GM.7.21
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål