search
Sök
menu
Meny

Förnybar energi, transportsektorn

Som framgår av diagrammet har andelen förnybar energi (det vill säga energi som inte bidrar till klimatförändringar) i transportsektorn varit relativt marginell fram till 2015. Därefter har användningen tagit fart. I Program för hållbar utveckling - miljö finns ett mål om att 25 % av energianvändningen i transportsektorn ska komma från förnybara energikällor senast 2020. Målet uppnåddes tillfälligt under 2017.

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Datakälla: SCB, Jönköping Energi Biogas AB

Kommentar

Från och med 2016 ingår ren FAME/RME och ren HVO i statistiken från SCB. Innan dess har en befolkningsrelaterad andel av nationell förbrukning av dessa rena förnybara bränslen använts som en uppskattning.