search
Sök
menu
Meny

Förnybar energi, övriga sektorer

I övriga sektorer (förutom transportsektorn) har man kommit längre i arbetet med att fasa ut fossila bränslen. Som framgår av diagrammet uppgår andelen förnybar energi i övriga sektorer till cirka 78 %.

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Datakälla: SCB:s kommunala energibalans

Kommentar

Uppgifter om i vilken utsträckning det säljs ursprungsmärkt förnybar el i kommunen saknas. Därför används produktionsmixen för nordisk el.

Indikator GM.7.11
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål