search
Sök
menu
Meny

Fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärmen produceras av Jönköping Energi AB i kraftvärmeverken Torsvik och Munksjö samt ett antal mindre anläggningar på olika platser i kommunen. I ett kraftvärmeverk produceras både värme och el. Arbetet med att minska användningen av olja ytterligare fortgår genom att styra produktionen dagligen genom att prioritera anläggningar på rätt sätt samt genom att långsiktigt se över behovet av topp- och reservanläggningar.

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Datakälla: Statistik från Jönköping Energi, total tillförd energi.

Kommentar

Bränslemixen i befintliga produktionsanläggningar ett enskilt år styrs primärt av vädret och anläggningarnas tillgänglighet. Under 2020 har vi haft god tillgänglighet på anläggningarna. Vädret har varit relativt milt vilket gett en lägre värmeproduktion än 2019. Under året har vi också bytt ut en del olja mot bioolja.

Indikator GM.7.10
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: