search
Sök
menu
Meny

Energianvändning, vatten och avlopp

En viktig del av stadens infrastruktur utgörs av våra vatten- och avloppsvattensystem. Dessa system försörjer oss med dricksvatten och tar omhand avloppsvatten. I diagrammet redovisas energianvändningen för produktion av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten.

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Mätområde Datum Värde (kWh/m3)

0

Totalt

2007

1,15

1

Totalt

2008

1,13

2

Totalt

2009

1,24

3

Totalt

2010

1,26

4

Totalt

2011

1,25

5

Totalt

2012

1,22

6

Totalt

2013

1,29

7

Totalt

2014

1,22

8

Totalt

2015

1,23

9

Totalt

2016

1,29

10

Totalt

2017

1,31

11

Totalt

2018

1,32

12

Avloppsnät

2007

0,12

13

Avloppsnät

2008

0,13

14

Avloppsnät

2009

0,15

15

Avloppsnät

2010

0,14

16

Avloppsnät

2011

0,12

17

Avloppsnät

2012

0,11

18

Avloppsnät

2013

0,11

19

Avloppsnät

2014

0,1

20

Avloppsnät

2015

0,1

21

Avloppsnät

2016

0,1

22

Avloppsnät

2017

0,11

23

Avloppsnät

2018

0,12

24

Avloppsreningsverk

2007

0,31

25

Avloppsreningsverk

2008

0,32

26

Avloppsreningsverk

2009

0,37

27

Avloppsreningsverk

2010

0,37

28

Avloppsreningsverk

2011

0,35

29

Avloppsreningsverk

2012

0,33

30

Avloppsreningsverk

2013

0,41

31

Avloppsreningsverk

2014

0,39

32

Avloppsreningsverk

2015

0,4

33

Avloppsreningsverk

2016

0,43

34

Avloppsreningsverk

2017

0,44

35

Avloppsreningsverk

2018

0,43

36

Dricksvattendistribution

2007

0,23

37

Dricksvattendistribution

2008

0,2

38

Dricksvattendistribution

2009

0,22

39

Dricksvattendistribution

2010

0,23

40

Dricksvattendistribution

2011

0,25

41

Dricksvattendistribution

2012

0,24

42

Dricksvattendistribution

2013

0,23

43

Dricksvattendistribution

2014

0,22

44

Dricksvattendistribution

2015

0,21

45

Dricksvattendistribution

2016

0,23

46

Dricksvattendistribution

2017

0,22

47

Dricksvattendistribution

2018

0,23

48

Dricksvattenproduktion

2007

0,49

49

Dricksvattenproduktion

2008

0,48

50

Dricksvattenproduktion

2009

0,5

51

Dricksvattenproduktion

2010

0,53

52

Dricksvattenproduktion

2011

0,53

53

Dricksvattenproduktion

2012

0,54

54

Dricksvattenproduktion

2013

0,53

55

Dricksvattenproduktion

2014

0,51

56

Dricksvattenproduktion

2015

0,52

57

Dricksvattenproduktion

2016

0,53

58

Dricksvattenproduktion

2017

0,54

59

Dricksvattenproduktion

2018

0,54

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Det är svårt att se någon trend i värdena då många årsvarierande faktorer såsom t ex väder och nederbörd inverkar på flödena (mängden avloppsvatten). Låga vattenflöden t ex på grund av kallt väder, torr sommar och höst ger mindre inläckage i ledningsnätet.

Energiåtgången på pumpstationer är mindre när det är mindre flöden, men på avloppsverken syns inte detta samband på samma sätt där en stor energiåtgång beror på luftningen. Samma energiåtgång på verken men mindre mängd avloppsvatten ger därför en högre energiåtgång per behandlad m3 avloppsvatten på verken.

Indikator GM.7.9
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål