search
Sök
menu
Meny

Energianvändning, vatten och avlopp

En viktig del av stadens infrastruktur utgörs av våra vatten- och avloppsvattensystem. Dessa system försörjer oss med dricksvatten och tar omhand avloppsvatten. I diagrammet redovisas energianvändningen för produktion av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten.

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Det är svårt att se någon trend i värdena då många årsvarierande faktorer såsom t ex väder och nederbörd inverkar på flödena (mängden avloppsvatten). Låga vattenflöden t ex på grund av kallt väder, torr sommar och höst ger mindre inläckage i ledningsnätet.

Energiåtgången på pumpstationer är mindre när det är mindre flöden, men på avloppsverken syns inte detta samband på samma sätt där en stor energiåtgång beror på luftningen. Samma energiåtgång på verken men mindre mängd avloppsvatten ger därför en högre energiåtgång per behandlad m3 avloppsvatten på verken.

Indikator GM.7.9
Senast ändrad: 2021-08-05
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål