search
Sök
menu
Meny

Energianvändning - transporter/maskiner

Den största energianvändningen sker på Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Total

2011

11553

1

Total

2012

11916

2

Total

2013

11683

3

Total

2014

11786

4

Total

2015

12237

5

Total

2016

13740

6

Total

2017

12982

7

Total

2018

12836

8

Total

2019

12140

9

Stadskontoret

2011

108

10

Stadskontoret

2012

102

11

Stadskontoret

2013

86

12

Stadskontoret

2014

85

13

Stadskontoret

2015

131

14

Stadskontoret

2016

96

15

Stadskontoret

2017

76

16

Stadskontoret

2018

73

17

Stadskontoret

2019

56

18

Stadsbyggnadskontoret

2011

128

19

Stadsbyggnadskontoret

2012

123

20

Stadsbyggnadskontoret

2013

98

21

Stadsbyggnadskontoret

2014

107

22

Stadsbyggnadskontoret

2015

100

23

Stadsbyggnadskontoret

2016

94

24

Stadsbyggnadskontoret

2017

93

25

Stadsbyggnadskontoret

2018

68

26

Stadsbyggnadskontoret

2019

50

27

Kultur- och fritidsförvaltningen

2011

182

28

Kultur- och fritidsförvaltningen

2012

228

29

Kultur- och fritidsförvaltningen

2013

198

30

Kultur- och fritidsförvaltningen

2014

194

31

Kultur- och fritidsförvaltningen

2015

218

32

Kultur- och fritidsförvaltningen

2016

332

33

Kultur- och fritidsförvaltningen

2017

411

34

Kultur- och fritidsförvaltningen

2018

433

35

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019

401

36

Miljökontoret

2011

36

37

Miljökontoret

2012

29

38

Miljökontoret

2013

29

39

Miljökontoret

2014

35

40

Miljökontoret

2015

32

41

Miljökontoret

2016

28

42

Miljökontoret

2017

27

43

Miljökontoret

2018

13

44

Miljökontoret

2019

16

45

Tekniska kontoret

2011

5329

46

Tekniska kontoret

2012

5653

47

Tekniska kontoret

2013

5702

48

Tekniska kontoret

2014

4768

49

Tekniska kontoret

2015

5106

50

Tekniska kontoret

2016

6727

51

Tekniska kontoret

2017

6509

52

Tekniska kontoret

2018

7053

53

Tekniska kontoret

2019

6878

54

Räddningstjänsten

2011

688

55

Räddningstjänsten

2012

713

56

Räddningstjänsten

2013

695

57

Räddningstjänsten

2014

665

58

Räddningstjänsten

2015

684

59

Räddningstjänsten

2016

719

60

Räddningstjänsten

2017

670

61

Räddningstjänsten

2018

656

62

Räddningstjänsten

2019

705

63

Utbildningsförvaltningen

2011

2417

64

Utbildningsförvaltningen

2012

2335

65

Utbildningsförvaltningen

2013

1899

66

Utbildningsförvaltningen

2014

2061

67

Utbildningsförvaltningen

2015

2015

68

Utbildningsförvaltningen

2016

1664

69

Utbildningsförvaltningen

2017

1721

70

Utbildningsförvaltningen

2018

1502

71

Utbildningsförvaltningen

2019

1336

72

Socialförvaltningen

2011

2566

73

Socialförvaltningen

2012

2641

74

Socialförvaltningen

2013

2889

75

Socialförvaltningen

2014

3782

76

Socialförvaltningen

2015

3865

77

Socialförvaltningen

2016

4003

78

Socialförvaltningen

2017

3410

79

Socialförvaltningen

2018

2882

80

Socialförvaltningen

2019

2652

81

Förtroendevalda

2011

100

82

Förtroendevalda

2012

91

83

Förtroendevalda

2013

86

84

Förtroendevalda

2014

89

85

Förtroendevalda

2015

84

86

Förtroendevalda

2016

76

87

Förtroendevalda

2017

65

88

Förtroendevalda

2018

55

89

Förtroendevalda

2019

48

Kommentar

Hemsjukvården överfördes till kommunen från och med helåret 2014 vilket bidragit till socialtjänstens ökning.
From 2017 har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) samt nya beräkningsfaktorer beträffande energiinnehåll tillämpats vilket gör att dessa resultat inte är helt jämförbara med tidigare års resultat.

Indikator GM.7.16
Senast ändrad: 2020-03-16
Delansvarig:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål