search
Sök
menu
Meny

Energianvändning - transporter/maskiner

Den största energianvändningen sker på Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Total

2011

12557

1

Total

2012

12886

2

Total

2013

12448

3

Total

2014

12381

4

Total

2015

12662

5

Total

2016

13510

6

Total

2017

12915

7

Total

2018

12754

8

Stadskontoret

2011

200

9

Stadskontoret

2012

204

10

Stadskontoret

2013

194

11

Stadskontoret

2014

201

12

Stadskontoret

2015

281

13

Stadskontoret

2016

91

14

Stadskontoret

2017

78

15

Stadskontoret

2018

72

16

Stadsbyggnadskontoret

2011

128

17

Stadsbyggnadskontoret

2012

123

18

Stadsbyggnadskontoret

2013

99

19

Stadsbyggnadskontoret

2014

107

20

Stadsbyggnadskontoret

2015

100

21

Stadsbyggnadskontoret

2016

78

22

Stadsbyggnadskontoret

2017

81

23

Stadsbyggnadskontoret

2018

59

24

Kultur- och fritidsförvaltningen

2011

182

25

Kultur- och fritidsförvaltningen

2012

228

26

Kultur- och fritidsförvaltningen

2013

198

27

Kultur- och fritidsförvaltningen

2014

194

28

Kultur- och fritidsförvaltningen

2015

219

29

Kultur- och fritidsförvaltningen

2016

323

30

Kultur- och fritidsförvaltningen

2017

413

31

Kultur- och fritidsförvaltningen

2018

433

32

Miljökontoret

2011

36

33

Miljökontoret

2012

29

34

Miljökontoret

2013

29

35

Miljökontoret

2014

35

36

Miljökontoret

2015

33

37

Miljökontoret

2016

28

38

Miljökontoret

2017

27

39

Miljökontoret

2018

13

40

Tekniska kontoret

2011

5422

41

Tekniska kontoret

2012

5740

42

Tekniska kontoret

2013

5701

43

Tekniska kontoret

2014

4768

44

Tekniska kontoret

2015

5106

45

Tekniska kontoret

2016

6595

46

Tekniska kontoret

2017

6378

47

Tekniska kontoret

2018

6933

48

Räddningstjänsten

2011

691

49

Räddningstjänsten

2012

713

50

Räddningstjänsten

2013

695

51

Räddningstjänsten

2014

665

52

Räddningstjänsten

2015

684

53

Räddningstjänsten

2016

716

54

Räddningstjänsten

2017

664

55

Räddningstjänsten

2018

746

56

Utbildningsförvaltningen

2011

2425

57

Utbildningsförvaltningen

2012

2345

58

Utbildningsförvaltningen

2013

1906

59

Utbildningsförvaltningen

2014

2067

60

Utbildningsförvaltningen

2015

2022

61

Utbildningsförvaltningen

2016

1422

62

Utbildningsförvaltningen

2017

1732

63

Utbildningsförvaltningen

2018

1493

64

Socialförvaltningen

2011

3375

65

Socialförvaltningen

2012

3413

66

Socialförvaltningen

2013

3539

67

Socialförvaltningen

2014

4254

68

Socialförvaltningen

2015

4134

69

Socialförvaltningen

2016

4198

70

Socialförvaltningen

2017

3477

71

Socialförvaltningen

2018

2951

72

Förtroendevalda

2011

100

73

Förtroendevalda

2012

91

74

Förtroendevalda

2013

86

75

Förtroendevalda

2014

89

76

Förtroendevalda

2015

84

77

Förtroendevalda

2016

59

78

Förtroendevalda

2017

65

79

Förtroendevalda

2018

52

Kommentar

Hemsjukvården överfördes till kommunen från och med helåret 2014 vilket bidragit till socialtjänstens ökning.
From 2017 har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) samt nya beräkningsfaktorer beträffande energiinnehåll tillämpats vilket gör att dessa resultat inte är helt jämförbara med tidigare års resultat.

Indikator GM.7.16
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål