search
Sök
menu
Meny

Energianvändning - transporter/maskiner

Den största energianvändningen sker på Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Förvaltning Utvecklingen går åt rätt håll (MWh) Datum

0

Total

 12754

2018

1

Tekniska kontoret

 6933

2018

2

Socialförvaltningen

 2951

2018

3

Utbildningsförvaltningen

 1493

2018

4

Räddningstjänsten

 746

2018

5

Kultur- och fritidsförvaltningen

 433

2018

6

Stadskontoret

 72

2018

7

Stadsbyggnadskontoret

 59

2018

8

Förtroendevalda

 52

2018

9

Miljökontoret

 13

2018

Kommentar

Hemsjukvården överfördes till kommunen från och med helåret 2014 vilket bidragit till socialtjänstens ökning.
From 2017 har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) samt nya beräkningsfaktorer beträffande energiinnehåll tillämpats vilket gör att dessa resultat inte är helt jämförbara med tidigare års resultat.

Indikator GM.7.16
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål