search
Sök
menu
Meny

Energianvändning - transporter/maskiner

Den största energianvändningen sker på Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Förvaltning Senaste värdet (MWh) Datum

0

Total

 12140

2019

1

Tekniska kontoret

 6878

2019

2

Socialförvaltningen

 2652

2019

3

Utbildningsförvaltningen

 1336

2019

4

Räddningstjänsten

 705

2019

5

Kultur- och fritidsförvaltningen

 401

2019

6

Stadskontoret

 56

2019

7

Stadsbyggnadskontoret

 50

2019

8

Förtroendevalda

 48

2019

9

Miljökontoret

 16

2019

Kommentar

Hemsjukvården överfördes till kommunen från och med helåret 2014 vilket bidragit till socialtjänstens ökning.
From 2017 har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) samt nya beräkningsfaktorer beträffande energiinnehåll tillämpats vilket gör att dessa resultat inte är helt jämförbara med tidigare års resultat.

Indikator GM.7.16
Senast ändrad: 2020-03-16
Delansvarig:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål