search
Sök
menu
Meny

Energianvändning - transporter/maskiner

Den största energianvändningen sker på Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Kommentar

Hemsjukvården överfördes till kommunen från och med helåret 2014 vilket bidragit till socialtjänstens ökning.
From 2017 har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) samt nya beräkningsfaktorer beträffande energiinnehåll tillämpats vilket gör att dessa resultat inte är helt jämförbara med tidigare års resultat.

Indikator GM.7.16
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål