search
Sök
menu
Meny

Energianvändning - persontransporter

Den största energianvändningen sker på Socialtjänsten. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Kommentar

Anledningen till att vissa förvaltningar ökat sin energianvändning kraftigt mellan 2014 och 2015 är att från och med 2015 ingår även fordon som definieras som lätta lastbilar i beräkningsunderlaget. Det rör sig om t.ex. pickuper, mindre och skåpbilar och minibussar etc. Fr.o.m. 2015 ingår alltså samtliga fordon som används för persontransporter oavsett om personalen har med sig verktyg etc. eller inte.
En anledning till att socialtjänsten ökade sin energianvändning 2014 är att hemsjukvården då överfördes dit. From 2017 har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) samt nya beräkningsfaktorer beträffande energiinnehåll tillämpats vilket gör att dessa resultat inte är helt jämförbara med tidigare års resultat.

Indikator GM.7.15
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål