search
Sök
menu
Meny

Energianvändning per invånare

Energianvändningen per invånare har varierat och det är svårt att se någon trend. Det är energianvändningen i transportsektorn som dominerar följd av hushållssektorn. Energianvändningen i transportsektorn har ökat stadigt under många år men minskade under 2017. I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att reducera den totala energianvändningen per invånare med 10 % mellan 1990 och 2020. Utfallet 2017 blev en minskning med 6 %.

Energianvändning per invånare

Datakälla: SCB:s kommunala energibalans

Kommentar

En förklaring till variationerna är att det finns vissa osäkerheter i den SCB-statistik som ligger till grund för nyckeltalet. Värdena efter 2009 är inte helt jämförbara med tidigare års värden eftersom undersökningsmetodiken förbättrades då.
I övriga tjänster ingår till exempel parti- och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, post och telekommunikation, bank- och försäkringsverksamhet.

Indikator GM.7.7
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål