search
Sök
menu
Meny

Energianvändning per årsarbetare

Som framgår av diagrammet används huvuddelen av energin i kommunal verksamhet i våra fastigheter (egna och inhyrda). I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) ska minska med minst 10 % 2009-2014. Utfallet 2014 var -11 % och målet nåddes därmed. Motsvarande mål för 2020 är en minskning med 20 %. Utfallet 2019 var -16 %. Det bedöms vara svårt att nå målet för 2020.

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Datakälla: Jönköpings kommun m.fl.

Kommentar

Det bör noteras att det fortfarande finns osäkerheter i statistiken och statistik från kommunala verksamheter som utförs i privat regi ingår varken i nyckeltalet eller i målet (till exempel friskolor, och privat hemtjänst). En av de större bristerna är avsaknad av energistatistik för inhyrda lokaler. Denna energianvändning har uppskattats/beräknats lite olika över tid. 2019 har utsläppen (även historiskt) beräknats med utgångspunkt från inhyrd yta och specifik energianvändning per m2 i egenägda fastigheter.

Indikator GM.7.8
Senast ändrad: 2021-06-30