search
Sök
menu
Meny

Energianvändning per årsarbetare - elanvändning

Den största elanvändningen per anställd sker på Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan). Anledningen till att det endast är elanvändningen från fastighetsdriften som följs upp är att det främst är den som förvaltningarna själva kan påverka.

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Mätområde Datum Värde (kWh/årsarbetare)

0

Total

2011

9355

1

Total

2012

9666

2

Total

2013

8947

3

Total

2014

8801

4

Total

2015

8834

5

Total

2016

8694

6

Total

2017

8062

7

Total

2018

7943

8

Stadskontoret

2011

805

9

Stadskontoret

2012

818

10

Stadskontoret

2013

818

11

Stadskontoret

2014

781

12

Stadskontoret

2015

730

13

Stadskontoret

2016

658

14

Stadskontoret

2017

674

15

Stadskontoret

2018

575

16

Kultur- och fritidsförvaltningen

2011

49103

17

Kultur- och fritidsförvaltningen

2012

47995

18

Kultur- och fritidsförvaltningen

2013

51784

19

Kultur- och fritidsförvaltningen

2014

42641

20

Kultur- och fritidsförvaltningen

2015

56388

21

Kultur- och fritidsförvaltningen

2016

56802

22

Kultur- och fritidsförvaltningen

2017

50852

23

Kultur- och fritidsförvaltningen

2018

39738

24

Tekniska kontoret

2011

39107

25

Tekniska kontoret

2012

41393

26

Tekniska kontoret

2013

41366

27

Tekniska kontoret

2014

41098

28

Tekniska kontoret

2015

38277

29

Tekniska kontoret

2016

38986

30

Tekniska kontoret

2017

34594

31

Tekniska kontoret

2018

35576

32

Räddningstjänsten

2011

11011

33

Räddningstjänsten

2012

16611

34

Räddningstjänsten

2013

17157

35

Räddningstjänsten

2014

17457

36

Räddningstjänsten

2015

17341

37

Räddningstjänsten

2016

16591

38

Räddningstjänsten

2017

14371

39

Räddningstjänsten

2018

16594

40

Utbildningsförvaltningen

2011

5214

41

Utbildningsförvaltningen

2012

5589

42

Utbildningsförvaltningen

2013

5394

43

Utbildningsförvaltningen

2014

5442

44

Utbildningsförvaltningen

2015

5316

45

Utbildningsförvaltningen

2016

5312

46

Utbildningsförvaltningen

2017

4720

47

Utbildningsförvaltningen

2018

5395

48

Socialförvaltningen

2011

3045

49

Socialförvaltningen

2012

3314

50

Socialförvaltningen

2013

2824

51

Socialförvaltningen

2014

2936

52

Socialförvaltningen

2015

2892

53

Socialförvaltningen

2016

2811

54

Socialförvaltningen

2017

2524

55

Socialförvaltningen

2018

2670

Indikator GM.7.17
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål