search
Sök
menu
Meny

Energianvändning per årsarbetare - elanvändning

Den största elanvändningen per anställd sker på Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan). Anledningen till att det endast är elanvändningen från fastighetsdriften som följs upp är att det främst är den som förvaltningarna själva kan påverka.

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Förvaltning Senaste värdet (kWh/årsarbetare) Datum

0

Kultur- och fritidsförvaltningen

 39738

2018

1

Tekniska kontoret

 35576

2018

2

Räddningstjänsten

 16594

2018

3

Total

 7943

2018

4

Utbildningsförvaltningen

 5395

2018

5

Socialförvaltningen

 2670

2018

6

Stadskontoret

 575

2018

Indikator GM.7.17
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål