search
Sök
menu
Meny

Energianvändning - kommunala fastigheter

Den största energianvändning i kommunal verksamhet sker i egenägda fastigheter. Kommunen prioriterar att löpande arbeta med energieffektivisering som medför att energianvändningen per ytenhet kan minska. I diagrammet visas utvecklingen av köpt energi vilket innebär att statistiken inte inkluderar den el som producerats i lokala solcellsanläggningar eller värmedelen från värmepumpar. Diagrammet innehåller förutom energieffektiviseringseffekter även effekter av nybyggnation och ev. försäljningar och förvärv.

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Kommentar

Köpt fjärrkyla ingår fr.o.m. 2017.
Det saknas tillräckligt detaljerad energistatistik för att en korrekt graddagskorrigering ska kunna göras, d.v.s. justering av värmeanvändningen med utgångspunkt från väderförhållanden aktuellt år. För att trots det illustrera kopplingen till väderförhållanden redovisas antalet graddagar per år genom att välja graddagar i dropplisten i diagrammet. Ett normalår (1980-2010) har 3929 graddagar. Ett högre antal graddagar innebär att året varit kallare än normalt och ett lägre antal graddagar innebär att året varit varmare än normalt. Det senare har markerats med grönt område i diagrammet.

Indikator GM.7.6
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: