search
Sök
menu
Meny

Energianvändning - kommunal verksamhet

Som framgår av diagrammet används huvuddelen av energin i kommunal verksamhet i våra fastigheter (egna och inhyrda). I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen ska minska med minst 10 % 2009-2014. Utfallet 2014 var -18 % och målet nåddes därmed. Motsvarande mål för 2020 är en minskning med 20 %. Den totala energianvändningen har dock sedan 2014 ökat och utfallet 2019 var -10 %. Målet för 2020 bedöms därmed vara svårt att nå. Huvudanledningen till att energianvändningen ökat de senaste åren är att mängden inhyrda lokaler ökat.

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Datakälla: Jönköpings kommun m.fl.

Kommentar

Det bör noteras att det fortfarande finns osäkerheter i statistiken och statistik från kommunala verksamheter som utförs i privat regi ingår varken i nyckeltalet eller i målet (till exempel friskolor, och privat hemtjänst). En av de större bristerna är avsaknad av energistatistik för inhyrda lokaler. Denna energianvändning har uppskattats/beräknats lite olika över tid. 2019 har utsläppen (även historiskt) beräknats med utgångspunkt från inhyrd yta och specifik energianvändning per m2 i egenägda fastigheter.

Indikator GM.7.5
Senast ändrad: 2021-06-30