search
Sök
menu
Meny

Elavbrott

Illustration; sol med powerknapp

Total avbrottstid för långa avbrott under året per kund. SAIDI inkluderar aviserade och oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät, där långa elavbrott avser avbrott som är längre än 3 minuter. Kunder avser mätpunkter där ansvar övergår från nätföretag till kunden.

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI)

Datakälla: Energimarknadsinspektionen via Kolada
Indikator GM.7.20
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål