search
Sök
menu
Meny

Biogasproduktion

Utvecklingen av den totala biogasproduktionen i kommunen har varit positiv över tid men har minskat under de senaste åren. Fackling av gas sker framför allt på avfallsdeponin och på Huskvarna avloppsreningsverk av ekonomiska skäl. På Huskvarna ARV har elpannan gått sönder 2016 men har inte ersatts pga låga elpriser.

Biogasproduktion

Datakälla: Jönköpings kommun, Jönköping Energi AB

Kommentar

Biogas är ett miljövänligt lokalt producerat bränsle som utvinns ur olika typer av avfall. Biogas produceras vid Simholmens och Huskvarna avloppsreningsverk samt samlas in på Miljöhantering Jönköping (avfallsdeponi). På anläggningen vid Simsholmen används både avloppsslam och matavfall som råvara. Biogasen används bl.a. till produktion av fordonsbränsle och som bränsle i fjärrvärmenätet.
Den kommunala biogasproduktionen är i stor utsträckning under avveckling och en ny privatägd anläggning är under uppförande och beräknas tas i drift 2020.

Indikator GM.7.2
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål