search
Sök
menu
Meny

Hållbar energi för alla

Illustration; sol med powerknapp

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Energi

0

Pågående enligt plan
Flera solceller på befintliga byggnader

Pågående enligt plan

Energi

2025

Tekniska nämnden

Energi

2

Pågående med avvikelse
Solceller – kommunkoncernen

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Bostads AB Vätterhem, Junehem AB, Jönköping Airport AB, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Energi

3

Genomfört enligt plan
Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge

Genomfört enligt plan

Energi

2021

Jönköping Energi AB

Energi

5

Pågående med avvikelse
Oljepannor – konvertering

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Tekniska nämnden

Energi

6

Pågående enligt plan
Gatubelysning - förnyelse

Pågående enligt plan

Energi

2025

Tekniska nämnden

Transporter

9

Genomfört enligt plan
Bioolja i fjärrvärmenät och kommunal verksamheter

Genomfört enligt plan

Transporter

2021

Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Transporter

10

Pågående enligt plan
Energieffektivisering – fastigheter 2

Pågående enligt plan

Transporter

2030

Tekniska nämnden

Transporter

11

Genomfört enligt plan
Åtgärdsutveckling - kapa effekttoppar

Genomfört enligt plan

Transporter

2021

Bostads AB Vätterhem, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Hållbarhetsmål GM.7
Senast ändrad: 2022-01-05