search
Sök
menu
Meny

Hållbar energi för alla

Illustration; sol med powerknapp

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Energi

Åtgärden är genomförd
Energieffektivisering - fastigheter 1
Åtgärden är genomförd Energi 2015 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Bioenergi - Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Åtgärden är genomförd Energi 2016 Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Solceller – kommunkoncernen
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Energi 2020 Bostads AB Vätterhem
Junehem AB
Jönköping Airport AB
Jönköping Energi AB
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Förnybar elproduktion - kommunala byggnader
Åtgärden är genomförd Energi 2018 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge
Åtgärden är genomförd Energi 2018 Jönköping Energi AB
Åtgärden är genomförd
Demoprojekt - smart elnät
Åtgärden är genomförd Energi 2015 Jönköping Energi AB
Åtgärden är genomförd
Fjärrvärmesystem – digital karta
Åtgärden är genomförd Energi 2015 Jönköping Energi AB
Åtgärden är påbörjad
Oljepannor – konvertering
Åtgärden är påbörjad Energi 2020 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Utomhusbelysning - fastigheter
Åtgärden är genomförd Energi 2017 Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Gatubelysning - förnyelse
Åtgärden är påbörjad Energi 2025 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Gatubelysning - byte av kvicksilverlampor
Åtgärden är genomförd Energi 2015 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Kvicksilverbelysning – elljusspår
Åtgärden är genomförd Energi 2017 Kultur- och fritidsnämnden

Transporter

Åtgärden är påbörjad
Bioolja i fjärrvärmenät och kommunal verksamheter
Åtgärden är påbörjad Transporter 2020 Jönköping Energi AB
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Energieffektivisering – fastigheter 2
Åtgärden är påbörjad Transporter 2030 Tekniska nämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Åtgärdsutveckling - kapa effekttoppar
Åtgärden är inte påbörjad Transporter 2025 Bostads AB Vätterhem
Jönköping Energi AB
Tekniska nämnden
Hållbarhetsmål GM.7
Senast ändrad: 2019-09-03