search
Sök
menu
Meny

Hållbar energi för alla

Illustration; sol med powerknapp

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Energi

0

Pågående enligt plan
Flera solceller på befintliga byggnader

Pågående enligt plan

Energi

2025

Tekniska nämnden

Energi

1

Genomfört enligt plan
Bioenergi - Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Genomfört enligt plan

Energi

2016

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Energi

2

Pågående med avvikelse
Solceller – kommunkoncernen

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Bostads AB Vätterhem, Junehem AB, Jönköping Airport AB, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Energi

3

Genomfört enligt plan
Förnybar elproduktion - kommunala byggnader

Genomfört enligt plan

Energi

2018

Tekniska nämnden

Energi

4

Genomfört enligt plan
Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge

Genomfört enligt plan

Energi

2018

Jönköping Energi AB

Energi

6

Pågående enligt plan
Oljepannor – konvertering

Pågående enligt plan

Energi

2020

Tekniska nämnden

Energi

7

Genomfört enligt plan
Utomhusbelysning - fastigheter

Genomfört enligt plan

Energi

2017

Tekniska nämnden

Energi

8

Pågående enligt plan
Gatubelysning - förnyelse

Pågående enligt plan

Energi

2025

Tekniska nämnden

Energi

10

Genomfört enligt plan
Kvicksilverbelysning – elljusspår

Genomfört enligt plan

Energi

2017

Kultur- och fritidsnämnden

Transporter

11

Pågående enligt plan
Bioolja i fjärrvärmenät och kommunal verksamheter

Pågående enligt plan

Transporter

2020

Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Transporter

12

Pågående enligt plan
Energieffektivisering – fastigheter 2

Pågående enligt plan

Transporter

2030

Tekniska nämnden

Transporter

13

Pågående enligt plan
Åtgärdsutveckling - kapa effekttoppar

Pågående enligt plan

Transporter

Bostads AB Vätterhem, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Hållbarhetsmål GM.7
Senast ändrad: 2020-04-01