search
Sök
menu
Meny

Hållbar energi för alla

Illustration; sol med powerknapp
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Energi

Energianvändning per invånare

IndikatorGM.7.7
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2011

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorGM.7.5 Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorGM.7.6 Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Energianvändning - elanvändning

IndikatorGM.7.14 Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Energianvändning - persontransporter

IndikatorGM.7.15 Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorGM.7.16 Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorGM.7.8 Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Energianvändning per årsarbetare - elanvändning

IndikatorGM.7.17 Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorGM.7.18 Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorGM.7.19 Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorGM.7.9 Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2010

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorGM.7.13 Andel förnybar energi i transportsektorn.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorGM.7.11 Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Lokalt producerad el

IndikatorGM.7.1 Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorGM.7.10 Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Transporter

Biogasproduktion

IndikatorGM.7.2 Biogasproduktion
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Avfall

Avfall - energiutvinning

IndikatorGM.7.4 Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013
Hållbarhetsmål GM.7
Senast ändrad: 2018-06-05