search
Sök
menu
Meny

Hållbar energi för alla

Illustration; sol med powerknapp

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Energi

Energianvändning per invånare

IndikatorGM.7.7
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2011

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorGM.7.5

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorGM.7.6

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Energianvändning - elanvändning

IndikatorGM.7.14

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Energianvändning - persontransporter

IndikatorGM.7.15

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorGM.7.16

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2011

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorGM.7.8

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2010

Energianvändning per årsarbetare - elanvändning

IndikatorGM.7.17

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorGM.7.18

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorGM.7.19

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2011

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorGM.7.9

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2010

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorGM.7.13

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorGM.7.11

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Lokalt producerad el

IndikatorGM.7.1

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorGM.7.10

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Transporter

Biogasproduktion

IndikatorGM.7.2

Biogasproduktion

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012

Avfall

Avfall - energiutvinning

IndikatorGM.7.4

Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013
Hållbarhetsmål GM.7
Senast ändrad: 2019-09-03