search
Sök
menu
Meny

Ungdomar som arbetar eller studerar

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun

Datakälla: SCB och Skolverket via Kolada
Indikator GM.4.6
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål