search
Sök
menu
Meny

Trygga elever i åk 9

Andel elever i årkurs 9 som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", i Skolinspektionens "Skolenkäten". För data på kommunnivå redovisas enbart elever i kommunala skolor.

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan

Datakälla: Skolinspektionen
Indikator GM.4.3
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål