search
Sök
menu
Meny

Invånare med eftergymnasial utbildning

Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2000

30,4

1

Jönköping

2005

35,4

2

Jönköping

2006

36,1

3

Jönköping

2007

36,8

4

Jönköping

2008

37,7

5

Jönköping

2009

38,5

6

Jönköping

2010

39,4

7

Jönköping

2011

40,2

8

Jönköping

2012

41,0

9

Jönköping

2013

41,7

10

Jönköping

2014

42,2

11

Jönköping

2015

42,6

12

Jönköping

2016

43,1

13

Jönköping

2017

43,7

14

Jönköping

2018

44,6

15

Jönköping

2019

45,2

16

Jönköping

2020

46,0

17

Riket

2008

36,8

18

Riket

2009

37,5

19

Riket

2010

38,3

20

Riket

2011

39,1

21

Riket

2012

39,8

22

Riket

2013

40,4

23

Riket

2014

41,0

24

Riket

2015

41,5

25

Riket

2016

42,0

26

Riket

2017

42,5

27

Riket

2018

43,2

28

Riket

2019

43,8

29

Riket

2020

44,4

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

20,5

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

23,9

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

24,5

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

25,2

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

25,8

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

26,4

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

27,1

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

27,8

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

28,4

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

28,9

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

29,5

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

30,1

42

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

30,7

43

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

31,3

44

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

31,9

45

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

32,3

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

32,8

47

Större stad (ovägt medel)

2000

33,1

48

Större stad (ovägt medel)

2005

37,8

49

Större stad (ovägt medel)

2006

38,4

50

Större stad (ovägt medel)

2007

39,1

51

Större stad (ovägt medel)

2008

39,7

52

Större stad (ovägt medel)

2009

40,4

53

Större stad (ovägt medel)

2010

41,1

54

Större stad (ovägt medel)

2011

41,8

55

Större stad (ovägt medel)

2012

42,3

56

Större stad (ovägt medel)

2013

42,8

57

Större stad (ovägt medel)

2014

43,3

58

Större stad (ovägt medel)

2015

43,7

59

Större stad (ovägt medel)

2016

44,1

60

Större stad (ovägt medel)

2017

44,5

61

Större stad (ovägt medel)

2018

45,0

62

Större stad (ovägt medel)

2019

45,6

63

Större stad (ovägt medel)

2020

46,2

Datakälla: SCB via Kolada
Indikator GM.4.7
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål