search
Sök
menu
Meny

Invånare med eftergymnasial utbildning

Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Datakälla: SCB via Kolada
Indikator GM.4.7
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål