search
Sök
menu
Meny

God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Jönköping har antagit flera lokala mål med koppling till det globala målet God utbildning för alla. De lokala målen hittar du här:

Hållbarhetsmål GM.4
Senast ändrad: 2019-09-03