search
Sök
menu
Meny

Gymnasieelever med examen inom 4 år

Andel folkbokförda elever i kommunen med examen inom 4 år efter påbörjat gymnasiet, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t. ex. nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår inte.

Andel gymnasielelever med examen inom fyra år.

Datakälla: SCB
Indikator GM.4.4
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål