search
Sök
menu
Meny

Behörighet till yrkesprogram

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Datakälla: SCB och Skolverket
Indikator GM.4.2
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål