search
Sök
menu
Meny

Barn i förskola

Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Datakälla: Skolverket och SCB via Kolada
Indikator GM.4.5
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål