search
Sök
menu
Meny

God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Giftfri miljö

0

Pågående enligt plan
Förskolor och skolor

Pågående enligt plan

Giftfri miljö

2020

Barn- och utbildningsnämnden

Produktion

2

Pågående med avvikelse
Skolskogar 2

Pågående med avvikelse

Produktion

2025

Barn- och utbildningsnämnden, Tekniska nämnden

Produktion

3

Genomfört enligt plan
Utomhuspedagogik

Genomfört enligt plan

Produktion

2018

Barn- och utbildningsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Hållbarhetsmål GM.4
Senast ändrad: 2022-01-05