search
Sök
menu
Meny

God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Giftfri miljö

Åtgärden är påbörjad
Förskolor och skolor
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö 2019 Barn- och utbildningsnämnden

Produktion

Åtgärden är genomförd
Skolskogar 1
Åtgärden är genomförd Produktion 2016 Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Skolskogar 2
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Produktion 2025 Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Utomhuspedagogik
Åtgärden är genomförd Produktion 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Hållbarhetsmål GM.4
Senast ändrad: 2019-09-03