search
Sök
menu
Meny

Fredliga och inkluderande samhällen

Illustration; duva

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Mål och åtgärder saknas ännu i Hållbarometern för detta målområde.

Indikatorer

Invånare som avstår från att gå ut ensam

IndikatorGM.16.2

Andel invånare (16-84 år) som avstår från att gå ut ensam.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 29 %2021

Anmälda våldsbrott

IndikatorGM.16.3

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet: 831 st/100 000 inv.2020

Förstagångsväljare

IndikatorGM.16.1

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet: 84 %2018

Kommunens resultat

IndikatorGM.16.4

Verksamhetens resultat kommun, andel av skatter och statsbidrag

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2019
Senaste värdet: 2,8 %2019
Hållbarhetsmål GM.16
Senast ändrad: 2022-01-07