search
Sök
menu
Meny

Svenska livsmedel

Att köpa svenska livsmedel är angeläget bl.a. med hänsyn till att Sverige har bra djurskyddsregler jämfört med andra länder och lokal livsmedelsproduktion bidrar till öppna landskap och ökad biologisk mångfald. Det är även angeläget att värna den svenska livsmedelsproduktionen ur ett säkerhets- och sysselsättningsperspektiv.

I diagrammet kan du även välja att se utvecklingen för enskilda produktgrupper.

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg.

Datakälla: Jönköpings kommun
Indikator GM.15.6
Senast ändrad: 2021-07-02
Kontakt: