search
Sök
menu
Meny

Skyddad natur

Antalet skyddade områden genom reservatsbildning eller biotopskydd ökar successivt i kommunen vilket är positivt.

Antal skyddade naturområden

Datakälla: Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen

Kommentar

Det finns många goda anledningar till att bevara den biologiska mångfalden. Ofta pratar man om ekologiska, praktiska, estetiska och etiska skäl. Den biologiska mångfalden har ett grundläggande värde genom att den i stor utsträckning är en förutsättning för livsuppehållande processer och ekosystemens funktioner. På ekosystemsnivå ger naturen oss ett antal ekosystemstjänster som alltmer uppmärksammas när natur förstörs eller påverkas negativt. Några viktiga ekosystemtjänster är:

 • Pollinerande insekter
 • Vatten- och luftrening
 • Syreproduktion
 • Naturliga skadedjursbekämpare
 • Jordbildning (bland annat till att odla på)
 • Dämpning av stormar
 • Motstånd mot erosion
 • Utjämning av vattenflöde
 • Produkter som virke, bär, fisk och vilt.
  Mer information om naturområden finns på www.jonkoping.se/natur.
Indikator GM.15.4
Senast ändrad: 2021-07-01
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål